Til lykke med dagen 70 år

Tidligere Landbruksavløser og Landbruksvikar, onkel og svoger og mann. Håper du får en fin feiring.

Publiseringsdato 10.07.2024
Gratulasjon