Vilkår

 

Vilkår for bruk av “Folk” mellom Bruker og “Varden”  Ved å akseptere denne avtaleteksten godtar du vilkårene beskrevet for deg som Bruker av tjenesten.  Avtalen omfatter bruk av bilder og tekst i annonsene som lages i tjenesten.  Det er bruker selv som bestemmer innhold i sine annonser, men bruker må følge normal skikk og sedvane. 

Annonser og hilsninger skal ikke inneholde bilder eller opplysninger som du ikke har fått lov til å bruke og du må være sikker på at omtalte personer er innforstått med og enig i slik bruk. Ved å opprette en hilsen hos oss bekrefter du at du har samtykke til slik bruk av persondata og bilde fra alle involverte. Involverte personer har rett til å få opplysninger om seg selv rettet eller slettet, for henvendelser om dette kan vårt personvernombud kontaktes på personvern@polarismedia.no

Innholdet i annonser og hilsener kan ikke bryte med norsk lov og sedvane. Ved misbruk eller brudd på disse retningslinjene kan avisa slette, avpublisere eller nekte publisering. Bruker vil normalt få anledning til å rette opp innholdet. Avisa har rett til å benytte bilder og tekst i annonser og hilsninger på avisas nett og papirprodukter.
Ansvarlig redaktør for tjenesten er Tom Erik Thorsen/Varden