Jonas (f: 27/04) og Erle (f: 09/08)

11.09.2021

Hilser til farmor/mommo & beppe og oldemor Ingeborg.
Nyfødt